News

...

«Youth 4 Youth» initiative/ «Երիտասարդությունը հանուն երիտասարդության» նախագիծ

2013թ. հունիսի 21-ին կայացավ  «Youth 4 Youth»  նախագիծը, որի ժամանակ   ներկա երիտասարդական կազմակերպությունները ստեղծեցին համագործակցության հարթակ/նախագիծ, որի նպատակն է  բարձրացնել հայ երիտասարդության դիրքն ու հեղինակությունը  Հայաստանում և միջազգային բեմում:

On June 21, 2013 was held «Youth 4 Youth»  initiative, during which youth organizations created the partnership platform/initiative, which aims to raise the position and authority of Armenian youth in Armenia and the international arena.
«Youth 4 Youth» նախագծին միացան 19 երիտասարդական կազմակերպություններ, որոնք իրենց ակտիվությամբ և ծավալած գործունեությամբ առաջատարների շարքերում  են, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև միջազգային դաշտում: 

The «Youth 4 Youth» initiative was joined by 19  youth organizations, which with their activities  have leading positions both in Armenia and in the international arena.  
Հանդիպումը ունեցավ ներածական մաս, որի ընթացքում հրավիրված ներկայացուցիչները մասնակցեցին  թրեյնինգի, որը ուղված էր համագործակցության կառուցմանը և հակամարտությունների հաղթահարմանը: Մասնակիցները պարզաբանեցին համագործակցության և առանձին գործելու բոլոր դրական և բացասական կողմերը և ամրապնդեցին «Youth 4 Youth» նախագծի հիմքերը: 

During the introduction, representatives of youth organizations took part in training which aimed to build partnership and overcome conflicts. Participants cleared out all the positive and negative aspects of partnership and individual work and strengthened the basis of «Youth 4 Youth» initiative.
«Youth 4 Youth» նախագիծի գաղափարհը ձևավորվել էր «Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնի» կողմից  «UN 4 You(th) – You(th) 4 UN»  նախագծի իրականացման ընթացքում, որը արդեն իսկ դրական արձագանքներ ունի, թե երիտասարդական կազմակերպությունների, թե միջազգային կառույցների շրջանում:

The idea of «Youth 4 Youth» initiative was formed by “Serund Pan-Armenian Youth Center”  during the realization of  «UN 4 You(th) – You(th) 4 UN» initiative, which  has already received a positive response from both the youth and international organizations.
Հունիսի 21-ին  «Youth 4 Youth»  նախագծին միացան 19 կազմակերպություններ և այն դարձավ հայ երիտասարդական կառույցների նախագիծը, որին կարող  է միանալ ցանկացած Հայ երիտասարդական կազմակերպություն: Այն նախագիծ է և ոչ մի ֆորմալ կառույցի ձևաչափ չի կրում` նման չէ միության , կոալիցիայի կամ դաշնության: Այն Երիտասարդական կազմակերպությունների համագործակցության հարթակ/նախաձեռնություն է , որը հիմնված է վստահությամ վրա:

On 21 June nineteen youth organizations joined the «Youth 4 Youth», which transformed into initiative of youth organizations. Any Armenian youth organization can join the initiative.  «Youth 4 Youth» is a platform/initiative for cooperation of youth organizations based on trust.
Այս հարթակով հայ երիտասարդությունը ի դեմս միավորված կազմակերպությունների հանդես է գալիս նոր ձևաչափով` միասնական ձևաչափով, ընդառաջ Հայաստանյան և միջազգային կառույցների:

With the «Youth 4 Youth» initiative Armenian youngsters on behalf of the united youth organizations come up with a new and united format, towards Armenian and international organizations.

Արդեն իսկ ունենալով ՄԱԿ-ի գրասենյակի հետ համագործակցության «UN 4 You(th) – You(th) 4 UN»  ձևաչափը, երիտասարդական կազմակերպությունները որոշում կայացրեցին միասնաբար դիմել մյուս միջազգային և տեղական ազդեցիք կառույցներին սկսելու նմանատիպ նախագծեր, որոնք կարող են  ունենալ հետևյալ անվանումները` «EU 4 You(th) – You(th) 4 EU»,  «Red Cross 4 You(th) – You(th) 4 Red Cross», «CoE 4 You(th) – You(th) 4 Coe», «OSCE 4 You(th) – You(th) 4 OSCE», «USAID 4 You(th) – You(th) 4 USAID» և այլն:

Already having the «UN 4 You(th) – You(th) 4 UN» format of cooperation with United Nations office in Armenia, the youth organizations decided to apply to other international and local organizations to start a similar initiatives. Those initiatives can be named: «EU 4 You(th) – You(th) 4 EU»,  «Red Cross 4 You(th) – You(th) 4 Red Cross», «CoE 4 You(th) – You(th) 4 Coe», «OSCE 4 You(th) – You(th) 4 OSCE», «USAID 4 You(th) – You(th) 4 USAID» and etc.

«Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնի» և այլ երիտասարդական կազմակերպությունների համագործակցությունը ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի հետ «UN 4 You(th) – You(th) 4 UN» շրջանակներում արդեն ապացուցել է տվել իր արդյունավետությունը: Իրականացվել են չորս հանդիպումներ ՄԱԿ-ի գործակալությունների հետ (UNO/ՄԱԿ, UNFPA/ՄԱԲՀ, UNHCR/ՄԱՓԳՀ ,UNIDO/ՄԱԱԶԿ), «Նույնիսկ մեկ փախստականը շատ է» խորագրով ակնարկ-շարադրությունների մրցույթ UNHCR/ՄԱՓԳՀ հետ և երկու ֆլեշ մոբ նվիրված փախստականների համաշխարհային օրվան:

The cooperation of «Serund Pan-Armenian Youth Center» and other youth organizations with United Nations office in Armenia within the framework of «UN 4 You(th) – You(th) 4 UN» has demonstrated its effectiveness: It has already had four meetings with UN agencies (UNO/ՄԱԿ, UNFPA/ՄԱԲՀ, UNHCR/ՄԱՓԳՀ ,UNIDO/ՄԱԱԶԿ), «One refugee is too many» essay competition with UNHCR/ՄԱՓԳՀ and two flash mobs on World Refugees Day. 

Օգոստոսին նախատեսվում է կազմակերպել Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շարք, որը տեղի է ունենալու Վանաձորում, ի նպաստ Համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաքի, որը ճանաչվել է մի շարք  կազմակերպությունների կողմից: Նախաձեռնությանը արդեն միացել են` ՄԱԿ-ի Հանրային տեղեկատվության վարչությունը, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամը և «Youth 4 Youth» նախագծի կազմակերպությունները: Նախատեսվում է ՄԱԿ-ի այլ գործակալությունների, միջազգային այլ կազմակերպությունների և Հայաստանում հավատարմագրված  դեսպանների մասնակցությունը և իրենց հետագա հանդես գալը որպես համագործակցող կողմ:

In August a number of events on International Youth Day are planned. The events will be held in Vanadzor for the favor of Pan-Armenian Youth capital, recognized by a number of organizations.
UN Department of Public Information, UN Population Fund and «Youth 4 Youth» initiative organizations already joined the International Youth Day initiative. Participation and further involvement of other UN agencies, international organizations and ambassadors as partner-organizers is in progress.

Այսպիսով ձևավորվեց «Youth 4 Youth» նախագիծը – «Երիտասարդությունը հանուն երիտասարդության»: 

This is how «Youth 4 Youth» initiative was formed.


Serund PYC Designed by Narek Badalyan | Copyright © 2014 All Rights Reserved

Theme images by richcano. Powered by Blogger.