News

...

Latvia “Emotions, Explosions” 27.10-06.11.2014

Հույզեր, զգացմունքներ, արվեստ, ծիսակարգային միջոցառումներ, ազգային երեկոներ, ժպիտներ, ջերմություն, երջանկություն. հենց այս գաղափարների շուրջ էին համախմբվել Լատվիայի, Հայաստանի և Թուրքիայի երիտասարդները` մասնակցելով Erasmus+ -ի երիտասարդական փոխանակման ծրագրին, որը կոչվում էր «Հույզեր, պոռթկում»: Այն կազմակերպվել էր «KasTe Ավանդական մշակութային կենտրոնի կողմից»: Ծրագիրն իրականացվել է Սիգուլդայում` Լատվիայի գեղատեսիլ վայրերից մեկում, 27.10.14-ից մինչև 06.11.14:
Emotions, feelings, art, ceremonial events, national evenings, friendship, smiles, warmth, happiness. Participants from Latvia, Armenia and Turkey were gathered around these conceptions for participating in youth exchange project of Erasmus +, called “Emotions, Explosions”. This project was organized by Traditional culture center “KasTe and was realized in one of the picturesque places of Latvia, in Sigulda from 27.10.14 to 06.11.14.

Հայ մասնակիցները ներկայացնում էին «Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնը»:
Armenian participants presented “Serund Pan-armenian Youth center”.

Նախքան ծրագիրը բոլոր մասնակիցներին առաջադրանք էր տրվել՝ հույզերը ներկայացնել ազգային արվեստի տարբեր բնագավառներում՝ նկարչություն, կինո, երգ և այլն: Ծրագրի ընթացքում հայ մասնակիցները կազմակերպեցին ցուցահանդես ներկայացնելու համար ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հույզերը հայ ժամանակակից նկարչության մեջ: «Հոգեվարք» ֆիլմը , որն առաջին անգամ ցուցադրվեց ծրագրի ընթացքում, ևս հույզերի արտահայտման յուրօրինակ ձև էր: Ֆիլմը մի մարդու մասին էր, ով տառապանքով էր հիշում իր անցյալը: «Քաջ Նազար» հայկական հեքիաթը զվարճացրեց, հաճելի և ուրախ պահեր պարգևեց ներկաներին: Նրանք ստիպված էին գուշակել, թե ինչի մասին է հեքիաթը՝ ըստ արտահայտված հույզերի: Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները սովորեցին «Կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն» հայկական երգի բառերը, որոնք դրական ու ջերմ հույզեր պարգևեցին:
                             
All participants had been given tasks before the project to present emotions in different fields of national art: drawing, movie, singing, etc. During the project Armenian participants organized an exhibition to present emotions in modern Armenian draw-art which was about as positive as negative emotions, feelings. Emotions were also presented in Armenian movie called “Throe'', the first presentation of which was during this project. This movie was about old man who remembered about his past life with sorrow. All participants were excited, and Armenian fairy-tale «Qaj Nazar» could make funny all the presenters as they had to guess what fairy tale was about according to reading intonation and what kind of emotions could be in fairy-tale. The words of the Armenian song ''Red, Blue, Orange'', which is also a carrier of a lot of positive emotions, were taught participants.Մասնակիցները նաև հնարավորություն ունեցան հիանալու Լատվիայյի բնությամբ, քայլելու Սիգուլդայի, Ցեսիսի և Ռիգայի փողոցներով, տեսնելու մի շարք հին ամրոցներ և եկեղեցիներ: Ունենալու մշակութային փոխանակման հնարավորություն լատվիացիների հետ մի քանի խաղերի ևֆլեշ-մոբերի միջոցոով: Հայ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև սովորեցնելու հայկական լեզուն լատվիացի աշակերտներին Ցեսիսի դպրոցներում:
The participants also had a chance to admire of Latvian nature, to walk along the streets of Sigulda, Cesis and Riga, to see a lot of ancient buildings, churches, castles, to have cultural exchange experience with Latvian people through some games, flesh-mobs. Armenian participants also had a chance to teach Armenian language, present Armenian culture to Latvian pupils in Cesis’s schools.

Ամբողջ ծրագրի ընթացքում բոլոր երեք թիմերը զարգացրեցին մի շարք հմտություններ` խեցեգործություն, թատերական ներկայացումներ, սովորեցին ազգային երգեր և պարեր: Երիտասարդները հնարավորություն ունեցան սովորել հնդկական ազգային պար` Հնդկաստանից հատուկ հրավիրված ուսուցչի շնորհիվ: Հայ մասնակիցները ներկայացրեցին նաև իրենց ազգային մշակույթը` երգերի, պարերի, ուտելիքների և ազգային խաղերի միջոցով:
During the whole project all three teams developed a lot of skills: games, drawing, making ceramics, theatrical performances, learning folk songs and dances. And also they had a chance to learn Indian folk dance thanks to the teacher invited specially from India. Armenian participants also presented their national culture through singing, folk dances, history, food and national games.

Հայ մասնակիցներից մեկի` Սոսեի համար, սա առաջին փոխանակման ծրագիրն էր, սակայն ծրագրի շրջանակներում նա կարողացավ հիացնել օտարազգիներին ազգային «Մաքմուր աղջիկ» մենապարով: Սոսեն նշեց, որ ծրագիրն իրեն հնարավորություն ընձեռեց տարբեր մշակույթների հետ շփվելու և փորձ տվեց հետագայում ևս այլ նախագծերին մասնակցելու: Սոսեն շատ տպավորված էր, նա նույնիսկ նշեց, որ ծրագրից հետո ավելի ճշտապահ ու ժպտերես է դարձել:
That was the first exchange project for Armenian participant Sose, but she had already managed to admire foreigners through folk solo-dance ''Makmour Aghjik''. She mentions that this project gave her an experience to participate in other programmes in future and also the chance to communicate with foreigners and different cultures. She mentions that after the project she has become more punctual and smiling.
Ծրագրի ընթացքում տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան տեղեկանալու «Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնի» գործունեության մասին, ինչպես նաև ստեղծել հարթակ հետագա համագործակցության համար:
During the project participants from different countries had a chance to be informed about the activity of “Serund Pan-Armenian Youth Center” and also to create a platform for further cooperation.

Serund PYC Designed by Narek Badalyan | Copyright © 2014 All Rights Reserved

Theme images by richcano. Powered by Blogger.