News

...

Գայանե Մարուքյան Գործարքների հասկացությունն ու դատական պրակտիկան 12.04.2017

Սույն թվականի ապրիլի 12-ին Երևանում Ռուսաստանի մշակույթի և գիտության կենտրոնում անցկացվեց Իրավագիտության դպրոցի առաջին խմբի 13-րդ դասը: Վարպետաց դասը վարեց ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի գիտահետազոտական վարչության պետ, ի.գ.թ., ԵՊՄՀ դոցենտ Գայանե Մարուքյանը:
Վարպետաց դասի թեման էր՝ Գործարքների հասկացությունն ու դատական պրակտիկան:

Փորձագետը վարպետաց դասի առաջին մասում խոսեց գործարքների ընդհանուր դրույթների մասին: Նշեց, որ գործարքները քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այն գործողություններն են, որոնք ուղղված են քաղաքացիական իրավունքներ սահմանելուն, փոփոխելուն և դադարեցնելուն: Ինչպես նաև նշեց, որ գործարքին բնորոշ է օրենքով նախատեսված արդյունավետությունը: Այսինքն, օրենքով նախատեսված այն իրավական հետևանքներին հասնելը, որոնց համար վերջինս կնքվել է: 
Ներկայացվեց գործարքների տեսակները՝ 
1.միակողմ, երբ արտահայտվում է մեկ կողմի կամքը, 
2.երկկողմ, երբ առկա է երկու կողմի կամքը, և որ մեկ կողմի կամահայտնությունը արտահայտվում է մյուս կողմի հակադարձ կամահայտնության միջոցով, 
3.բազմակողմ, որոնց մասնակցում են երկուսից ավելի կողմեր և որ վերջիններիս կամքն ուղղված է միասնական նպատակ իրականացնելուն:
Յուրաքանչյուր քաղաքացիաիրավական պայմանագիր գործարք է, դրանք առաջացնում են իրավունքներ ու պարտականություններ: Գործարքները լինում են հատուցելի և անհատույց, ինչպես նաև կազուալ, վերացական, պայմանական, նաև առոչինչ գործարքներ: 
Գայանե Մարուքյանը բերեց օրինակներ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներից:

Serund PYC Designed by Narek Badalyan | Copyright © 2014 All Rights Reserved

Theme images by richcano. Powered by Blogger.