News

...

Լիլիթ Ճուղուրյան «Նեյրոմարքետինգ» 05.10.2017ՌԳՄԿ-ին կից Հանրային դիվանագիտության դպրոցում հերթական վարպետաց դասը տեղի ունեցավ Հոկտեմբերի 5-ին Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնում: Վարպետաց դասը վարեց Ակադեմիքս Թիմ (Akademix Team) բիզնես խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Լիլիթ Ճուղուրյանը, ով ներկայացրեց «Նեյրոմարքետինգ» թեման: 
Հանդիպման առաջին հատվածում փորձագետը մասնակիցներին ներկայացրեց նեյրոմարքետինգի էությունը, կիրառման անհրաժեշտությունը, տեսության զարգացման պատմական ակնարկը: Հանդիպման երկրորդ հատվածում պրակտիկ ձևաչափով, լայնէկրան սլայդ-ցուցադրությամբ փորձագետը ներկայացրեց նեյրոմարքետինգային հետազոտությունների հիմնական տեսակները, առանձնահատկությունները, նեյրոմարքետինգի կիրառման ոլորտները: Միջազգային բրենդների իրավիճակային դեպքերի և մարքետինգային վերլուծությունների միջոցով մասնակիցները ծանոթացան “Eye tracking” սարքի միջոցով նեյրոմարքետինգային հետազոտությունների իրականացման առանձնահատկություններին:
 

Մասնակիցներին չափազանց հետաքրքրեց eye tracking տեսողական վերլուծության, տեսողական ուղղությունների չափման, տեսողական հետաքրքրվածության և ուշադրության ֆիքսման սարքը՝ որպես նորարարական տեխնոլոգիական քայլ մարքետինգային հետազոտությունների ոլորտում: Գործնական մի շարք խնդիրների միջոցով մասնակիցների ակտիվ ներգրավվածությամբ դիտարկվեցին բրենդինգի, ռեբրենդինգի, ապրանքի դիզայնի և փաթեթավորման մշակման, գնահատման, տպագիր գովազդային նյութերի, հեռուստագովազդի, արտաքին գովազդային վահանակների դեպքեր: Փորձագետը լրացուցիչ ներկայացրեց գնորդների վարքագծային առանձնահատկությունները՝ հանրախանութների, բրենդային վաճառակետերի, սուպերմարկետների մերչենդայզինգի, առանձին բաժինների կատեգորիայի ապրանքների վաճառքի խթանման իրավիճակային դեպքերով: Վարպետաց դասի վերջում, գործնական խնդիրների հիման վրա վերլուծվեցին տպագիր գովազդային նյութերի, արտաքին գովազդի, կորպորատիվ կոմերցիոն հոլովակների իրավիճակային դեպքեր՝ համաձայն գովազդի պատրաստման և գնահատման կանոնների:

 

Դասընթացը, կրելով ինտերակտիվ բնույթ, հնարավորություն ընձեռեց հասարակական և գործարար ոլորտում գործող մասնակիցներին ձեռք բերել արժեքավոր գիտելիքներ և հմություններ  նեյրոմարքետինգի վերաբերյալ, իսկ գործնական ներկայացումը թույլ տվեց փորձագետի օգնությամբ անմիջապես տեղում  գնահատելու, վերլուծելու և մշակելու «գովազդային նյութեր»՝  զուգահեռ ստանալով ճշգրտումներ:

Serund PYC Designed by Narek Badalyan | Copyright © 2014 All Rights Reserved

Theme images by richcano. Powered by Blogger.